Skip to main content

Stowarzyszenie Zawodowych Instruktorów Narciarstwa i Szkół Narciarskich w Republice Czeskiej to

APUL

Stowarzyszenie Zawodowych Instruktorów Narciarstwa i szkół narciarskich w Republice Czeskiej zostało założone w 1992 roku z powodu niezadowalającego systemu szkolenia instruktorów pracujących w komercyjnych szkołach narciarskich. Organizacja ta skupia zawodowych instruktorów narciarstwa spełniających kryteria niezbędne do pracy w komercyjnych szkołach narciarskich. Obecnie APUL zrzesza ponad 3800 instruktorów narciarstwa i snowboardu oraz 29 szkół narciarskich (które jednak swoją wielkością stanowią około 2/3 na rynku pracy).

W maju 1994 APUL został oficjalnie przyjęty do międzynarodowej organizacji ISIA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Zawodowych Instruktorów Narciarstwa) i ściśle współpracuje w zakresie metodyki i systemu nauczania ze stowarzyszeniami partnerskimi innych krajów. Poszczególne stopnie szkolenia APUL (kursy D, C, B i A) spełniają międzynarodowe standardy ISIA i dlatego są uznawane na szczeblu międzynarodowym. APUL jest również członkiem INTERSKI ČR.

ISIA ustaliła konkretne warunki dla swoich członków, które określają zakres i treść systemu nauczania instruktorów narciarstwa. Na kongresie ISIA w Hiszpanii w 1999 roku przyjęto poprawkę do statutu ISIA, która ustala obowiązek spełnienia minimalnych standardów zakresie kształcenia instruktorów. Oznacza to przestrzeganie limitu 450 godzin edukacyjnych, włączenie nauki „drugiego instrumentu”, nauczanie w co najmniej jednym języku obcym, itp. Warunków tych nie spełnia żadna z dotychczas przyznawanych kwalifikacji narciarskich w Republice Czeskiej, za wyjątkiem APUL. Na podstawie tego APUL opracowała nową koncepcję nauczania i otrzymała akredytację od Ministerstwa Szkolnictwa, Młodzieży i Wychowania Fizycznego.

APUL jest obecnie liderem w szkoleniu profesjonalistów w dziedzinie sportów zimowych w Czechach. W ostatnich 3 latach pojawiło się wiele innowacji w systemie nauczania APUL, które dotyczą treści kursów, materiałów dydaktycznych, ocen kursów, doboru instruktorów do zespołów instruktorów, jak również zarządzania APUL. Zespoły instruktorów APUL w dużej mierze składają się z profesjonalistów, którzy trudnią się nauczaniem sportów zimowych nawet przez 10 miesięcy w roku. Właśnie myśl przewodnia zespołów instruktorów APUL, która gwarantuje jakość na poziomie światowym, to najlepsze zaproszenie na kursy APUL.